Ús de les Xarxes Socials a les Biblioteques Públiques Municipals de la XLPV

Desamparados Cebolla Talens

Resumen


Es pretén realitzar un anàlisi descriptiu de les diferents xarxes socials utilitzades per les Biblioteques Públiques Municipals i els motius per a la seva utilització. Amb aquesta investigació respondrem a preguntes com quines xarxes socials prefereixen utilitzar les biblioteques, el motiu de la seva elecció i per a què les utilitzen. Els resultats s’han obtingut a partir d’un qüestionari electrònic auto-administrat enviat a 371 Biblioteques Públiques Municipals pertanyents a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, de les quals han contestat

79. Els resultats d’aquest estudi quantitatiu mostren com el 59% de biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana que han contestat no disposen de perfil a cap xarxa social i les que disposen de xarxa social prefereixen Facebook, Twitter o utilitzar una altra ferramenta de la web social com és el bloc. Entre els motius de l’elecció de la xarxa social figura el voler arribar a una gran quantitat d’usuaris i la instantaneïtat que caracteritzen les xarxes socials. Pel que fa a la utilització de les xarxes socials, entre les activitats per a les que fan servir les xarxes socials figuren el compartir informació de la biblioteca i difondre el seu fons.


Palabras clave


Xarxes socials; biblioteques públiques municipals; Xarxa de Lectura Pública Valenciana; web social; Facebook

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI6-N10-005028

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241