Els recursos per discapacitats visuals a la biblioteca pública. El cas de la biblioteca del Vapor Vell (Sants, Barcelona)

Alba Martín Moreno, María del Carmen Moreno García

Resumen


L’article tracta sobre els serveis i recursos de la biblioteca pública per als discapacitats visuals, centrant-se en un estudi de cas concret, com és el de la biblioteca Vapor Vell, situada al barri de Sants a la ciutat de Barcelona. La metodologia utilitzada ha implicat la recollida d’informació a partir de les corresponents fonts bibliogràfiques i estadístiques, així com la procedent del treball de camp efectuat en la mateixa biblioteca. Les dades obtingudes han permès conèixer els recursos existents per als discapacitats visuals, destacant la retolació en Braille, feta ja fa un temps, de bona part del fons musical de la biblioteca i que, desafortunadament, no ha tingut continuïtat.


Palabras clave


Biblioteca pública; Discapacitats visuals; Vapor Vell; Accessibilitat; Retolació en Braille; Tele-lupes; Programes sintetitzadors de veu; Programes magnificadors de pantalla

Texto completo:

PDF (Català) HTML (Català)


DOI: https://doi.org/10.5557/%25x

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2021 Métodos de información

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241