Noves estratègies de col·laboració entre grups de recerca i biblioteques en la gestió dels arxius de ciència. El cas del Centre d’Història de la Ciència i la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB

Carlos Acosta Rizo, Montserrat Monge, Xavier Roqué

Resumen


Cada vegada és més habitual trobar exemples de col·laboracions entre grups de recerca i serveis universitaris especialitzats. En aquest article es descriu la relació entre el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) i la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A través de projectes concrets, amb necessitats i objectius comuns, aquesta relació ha generat activitats i productes, vinculats sobretot amb la incorporació i la publicació en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB dels fons documentals gestionats pel Servei d’Arxius de Ciència del CEHIC

Palabras clave


Grups de recerca; Biblioteques; Serveis universitaris especialitzats; Gestió d’arxius científics; Difusió d’arxius científics; Foment de la recerca; Humanitats digitals; Ciència i humanitats; Dipòsit Digital de Documents (DDD)

Texto completo:

PDF HTML (Català)


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI9-N16-091112

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2018 Métodos de información

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241