L’estat de la qüestió del patrimoni bibliogràfic en les biblioteques públiques de Catalunya

Victoria Rodrigo Fuentes

Resumen


La presència del patrimoni bibliogràfic en les biblioteques públiques catalanes és un fet real, identitari i que singularitza la biblioteca que el posseeix. D’altra banda, l’observació de la realitat que ens porta a creure que la difusió del patrimoni no és una pràctica habitual en aquestes biblioteques i a plantjar-nos una hipòtesi: el patrimoni bibliogràfic de les biblioteques públiques –espai privilegiat de memòria– és un bé desconegut per la seva comunitat. Aquesta hipòtesi és el punt de partida del nostre  treball. Una investigació en la que ens proposem assolir un objectiu principal: presentar l’estat de la qüestió del patrimoni bibliogràfic a les biblioteques públiques. I ho farem amb el testimoni d’onze biblioteques: BP de Girona, BP Gual i Pujadas, B Jordi Rubió i Balaguer, B Comarcal Josep Finestres, B Lambert Mata, BP de Lleida, B Margarida de Montferrat, B Marià Vayreda, BP de Tarragona, B Central de Terrassa, B Central Xavier Amorós.

 


Palabras clave


Biblioteca pública , difusió, patrimoni bibliogràfic, estat de la qüestió, entrevista.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI6-N11-215236

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241