La transparència informativa 2.0 en els portals de les administracions autonòmiques: una proposta de test d'avaluació

Romà Seguí

Resumen


La transparència informativa afecta als portals web de les administracions. L'objetiu és fer una proposta per avaluar-los, basant-se en tests realitzats per Transparencia Internacional España i Lluís Codina.


Palabras clave


Transparencia Internacional España; Lluís Codina; avaluació de portals administratius; portal administratiu; test d'avaluació; accés a la informació; transparència informativa

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5557/IIMEI3-N5-205238

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c)

Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .

ISSN: 2173-1241